Yazılar

BİR TAŞ OCAĞININ SU ÜRETİMİ AMACIYLA DÜZENLENMESİ MODELİNDE TBM KAZI MATERYALLERİNİN DOLGU MALZEMESİ OLARAK KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

BİR TAŞ OCAĞININ SU ÜRETİMİ AMACIYLA DÜZENLENMESİ MODELİNDE TBM KAZI MATERYALLERİNİN DOLGU MALZEMESİ OLARAK KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

N. Tokgöz
İ.Ü. Mühendislik Fakültesi, Maden Mühendisliği Bölümü, İstanbul
M. Doğan Kantarcı
İ.Ü. Orman Fakültesi, Toprak İlmi ve Ekoloji Anabilim Dalı(EM)
E.Avunduk
İ.T.Ü. Maden Fakültesi, Maden Mühendisliği Bölümü, İstanbul

ÖZET

İstanbul‟un raylı ulaşım sistemlerinin metro-tünel kazılarından elde edilen kazı materyallerinin, yapı  alanından kısa sürede uzaklaştırılması ve uygun bir yerde yığılması gerekmektedir. Bu kısa süre  zorunluluğu, kazı materyallerinin teknik özelliklerine göre ayırt edilmesini ve çeşitli kullanım alanlarında amacına ve gereğine uygun olarak kullanılabilirliğini sınırlandırmaktadır. Bu kazı materyalleri, betonda  agrega olarak, yol yapımında, vb. işlerde dolgu malzemesi, taşlık/kayalık alanların kaplanması ve
ağaçlandırmasında toprak yerine veya diğer amaçlarla kullanılabilir. Bu çalışmada; su üretimi amacıyla  tasarlanmış 2 ayrı model taş ocağında, TBM‟in kazı materyallerinin su depolama dolgusu ve sedde dolgusu olarak kullanılabilirliği araştırılmıştır. Örnek kazı materyali olarak, İstanbul Kadıköy-Kartal metro tüneli kazısından elde edilen KumtaĢı ve Diyabaz materyallerinin kaya ve agrega malzemesi olarak bazı fiziksel ve mekanik özellikleri laboratuvarda araştırılmıştır. Bütünselliği sağlamak üzere, tünel  güzergâhında kesilen 8 farklı kayaç örneklerinde, geoteknik etüd amacı ile yapılmış olan, toplam 227 laboratuvar ham verisi de ayrıca değerlendirilmiştir.

2009-5. Bir taş ocağının su üretimi amacı ile düzenlenmesi modeli