Yazılar

DERBENT (MOR BEL) VE HASAN DAĞI (YENİPINAR) AĞAÇLANDIRMALARINDA SARIÇAMIN BÜYÜME İLİŞKİLERİ

DERBENT (MOR BEL) VE HASAN DAĞI (YENİPINAR) AĞAÇLANDIRMALARINDA SARIÇAMIN BÜYÜME İLİŞKİLERİ

GROWTH RELATIONSHIPS OF PINUS SILVESTRIS FOR AFFORESTATIONS OF DERBENT (MOR BEL)- HASAN MOUNTAIN (YENIPINAR)

M. Doğan Kantarcı – M. BarıĢ Uzun – Bayram Kaçar

ÖZET
Konya Havzasının batısındaki Derbent ağaçlandırma alanında Mor Bel’de 1995-96 yıllarında ve  kuzey doğusunda Hasan Dağının kuzey bakılı yamacında Yenipınar Köyü yukarısındaki  ağaçlandırmada ise 2001 yılında Sarıçam (Pinus silvestris) ile geniŞ alanda ağaçlandırma yapılmıŞtır.  Ülkemizde Sarıçamın doğal yayılış sınırının güneyde Yozgat-Akdağ’a (Akdağmadeni)ulaştığı, burada  1000-2230 m yükseltiler arasında orman kurduğu, ayrıca Kayseri’de Pınarbaşı’nın güneyine kadar  (38º 34’ kuzey enlemi) inebildiği bildirilmiştir (F.Saatçioğlu 1976). Derbent – Mor bel 38º 00’ , Hasan  Dağının kuzey yamacındaki ağaçlandırma alanı 38º 10’ kuzey enleminde bulunmaktadır. Enlemlere  bakılarak Sarıçam ile her iki ağaçlandırma alanında da 1500-1900 m yükseltiler arasında orman  yetiştirilmesi mümkün görülmüştür.
Anahtar kelimeler: İç Anadolu, sarıçam, ağaçlandırma

İç Anadolu sarıçam ağaçlandırma-M.D.Kantarcı,B.Uzun,B.Kaçar