Yazılar

NİĞDE YEŞİLKUŞAK AĞAÇLANDIRMASINDA KARAÇAM VE SEDİRİN BÜYÜME İLİŞKİLERİ

NİĞDE YEŞİLKUŞAK AĞAÇLANDIRMASINDA KARAÇAM VE SEDİRİN BÜYÜME İLİŞKİLERİ

GROWTH RELATIONSHIPS OF PINUS NIGRA AND CEDRUS LIBANI FOR AFFORESTATIONS OF NIGDE-YESILKUSAK

M. Doğan KantarcI –  Turgut Koçak

ÖZET
Niğde İli’nin güney batısı Pozantı Dağı Kütlesi (2689 m), kuzey doğusu Melendiz Dağlık Kütlesi (2936 m)  ile kuşatılmıştır. Bor-Niğde oluğu güney batıda 1100 m yükseltili Bor Ovası’ndan başlayıp, 1250 m yükseltili  Niğde’den kuzey doğudaki Konaklı (Misli) Ovası’na kadar uzanmaktadır. Bu oluk boyunca esen (güneybatı dan  gelen) lodos rüzgârları önemli toz fırtınalarına dönüşmektedirler. Niğde çevresindeki alçak arazinin  ağaçlandırılıp, bir orman kuşağı (Yeşil kuşak) oluşturulması ve yakın mesafeli toz fırtınalarının önlenmesi  gerekmiştir. Yapılan ağaçlandırmalarda Karaçam (Pinus nigra) ile Sedir (Cedrus libani) yaygın olarak  kullanılmıştır.
Anahtar kelimeler : Kurutucu rüzgâr, rüzgâr erozyonu, ağaçlandırma.