Yazılar

TÜRKİYE’ DE İKLİM DEĞİŞİMİ SÜRECİ VE ORMANLAR İLE OTLAKLARIN SU ÜRETİMİNİN ARTTIRILMASINA ETKİSİ

TÜRKİYE’ DE İKLİM DEĞİŞİMİ SÜRECİ VE ORMANLAR İLE OTLAKLARIN SU ÜRETİMİNİN ARTTIRILMASINA ETKİSİ

Prof. Dr. M. Doğan Kantarcı

ÖZET
İklim değişimi süreci dünyada farklı bölgelerin coğrafik özelliklerine göre farklı etkiler  göstermektedir. Türkiye’de de öteden beri dikkatlerin çekildiği iklim değişikliği süreci  önce itirazlarla karşılanmışsa da, 2006-2007 kışından ve 2007 kurak yazından sonra
kabul edilmiştir. Türkiye’de iklim değişikliği süreci bir “ısınma / kuraklaşma” süreci olarak  algılanmaktadır. Meteoroloji istasyonlarımızın ölçmelerini dönemsel bir düzen ile  incelersek 1993 yılından beri bir ısınma dönemine girdiğimizi farkeder iz. Bu ısınma  sürecinin Trakya’da Ergene Havzası’nda yapabileceği etki ve sulama suyu ihtiyacı  üzerinde 1997’den beri hesaplamalar ve yayınlar yapmış, dikkat çekmeye çalışmıştık…

İklim değişimi süreci ormanlar ve su üretimi