İÇ ANADOLU’DA – KONYA HAVZASINDA ARAZİ KULLANIMI SINIFLANDIRMALARININ KARŞILAŞTIRILMASI VE YÜKSELTİ / İKLİM KUŞAKLARINA GÖRE ORMAN / OTLAK / TARIM ALANLARI İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

İÇ ANADOLU’DA – KONYA HAVZASINDA ARAZİ KULLANIMI SINIFLANDIRMALARININ KARŞILAŞTIRILMASI VE YÜKSELTİ / İKLİM KUŞAKLARINA GÖRE ORMAN / OTLAK / TARIM ALANLARI İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SEMPOZYUMU HAZİRAN 2010

ÖZET
İç Anadolu Bölgesi; Eskişehir, Afyonkarahisar, Ankara, Yozgat, Sivas, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Aksaray, Niğde, Karaman ve Konya illeri olmak üzere toplam 18 996 232 ha’lık alanı kapsamaktadır. Konya Havzası 5 426 980 ha’lık alanı kapsamaktadır (Toprak Su 1978). Bu havzada; Konya (eski alanı 4 646 985 ha),  Karaman, Niğde, Aksaray ve Ankara illerinin arazisi bulunmaktadır. Toprak Su 1978 verilerine göre Konya Havzasında;  Tarım alanları % 43,6, Çayır ve mer’a alanları % 34.5, orman alanları % 11.62 (orman alanı % 8.37+çalılaştırılmış orman % 3.25), kayalıklar % 4.55, kumullar % 0.45, yerleşim alanları % 0.70, su yüzeyleri % 4.9 olarak ayırtedilmiştir.  Konya Havzası Corin sınıflandırma sistemine göre de sınıflandırılmıştır (2000). Bu sınıflandırmada Konya Havzasının  alanı 5307942.75 ha olarak belirlenmiştir (Fark -% 2.24 uydu görüntüsü/harita vb.). Corin yöntemine göre yapılan  sınıflandırmada; havzadaki tarım alanları % 41.21, çayır ve mer’a alanları % 12.63, orman alanları % 33.56 (orman alanı  % 3.37, çalılaşmış orman görünümündeki alan % 30,19), kayalık, moloz, kumul ve tuzlanmış arazi toplamı % 3,89,  yerleşim ve sanayi alanları % 0.62, maden alanları (çoğunluğu taş ocağı) % 0,16, su yüzeyleri (bataklıklar dahil) % 7,18  olarak belirlenmiştir. Eski ve yeni arazi sınıflandırmaları; tuzlanma vd. bazı olumsuz gelişmelerin yanında, orman  ağaçlandırmalarının ve korunan meşe baltalıklarının geliştiğini ve orman alanlarının genişlediğini göstermiştir. İç  Anadolu’nun farklı yükselti/iklim kuşaklarında ormanların yetiştirilebilmesi ve rüzgâr perdelerinin tesis edilebilmesi için  önemli bir bilgi birikimi sağlanmıştır..

2010-1. İç Anadolu arazi sınıfl.-yükselti-iklim kuşakları-M.D.Kantarcı

2010-2. İç Anadoluda iklim değişimi-M.D.Kantarcı

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.