ISINMA – KURAKLAŞMA SÜRECİNİN GÖLLER BÖLGESİNDEKİ DURUMU VE ETKİLERİ ÜZERİNE EKOLOJİK BİR DEĞERLENDİRME

ISINMA – KURAKLAŞMA SÜRECİNİN GÖLLER BÖLGESİNDEKİ DURUMU VE ETKİLERİ ÜZERİNE EKOLOJİK BİR DEĞERLENDİRME

Prof. Dr. M. Doğan KANTARCI
İ.Ü. Orman Fakültesi Toprak İlmi Ekoloji Abd.(EM)- Bahçeköy/İSTANBUL
mdkant@istanbul.edu.tr

Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi
Seri: A, Sayı: 2, Yıl: 2008, ISSN: 1302-7085, Sayfa: 1-34

ÖZET
Türkiye’nin Göller Bölgesinin batıtarafında; kuzeydoğudan güneybatıya doğru uzanan Daz Kırı-Hambat Kırıoluğunda AcıGöl, Keçiborlu Ovası-YarışlıGölü -PınarbaşıGölü oluğunda Burdur Gölü yer almaktadır. Ortada; kuzeyden güneye uzanan Hoyran-Eğirdir Kovada oluğunda Eğirdir Gölü ile Kovada Gölü yer almaktadır. Doğuda kuzeybatıdan güneydoğuya uzanan Beyşehir-Suğla-Bozkır oluğunda Beyşehir Gölü ile Suğla Gölü yer almaktadır. Eber Gölü ile Akşehir Gölü ise Sultan Dağlarının kuzeyinden güneydoğuya doğru uzanan Bolvadin-Akşehir oluğunda yer almaktadır. Bu olukları yüksek dağlık kütleler ayırmaktadır (Harita 1 ve şekil 1). Kuzeydoğudan esen hakim rüzgârlar göllerin yüzeyinden buharlaşan su ile nemlenmekte ve bu nemi göllerin batısındaki dağların yamaçlarına yaslamaktadırlar. Böylece göllerin batısındaki dağ yamaçları daha nemli ve yağışlı, doğudaki dağ yamaçları daha kuru ve daha az yağışlı iklim tiplerinin etkisinde bulunmaktadır (Bkz.Harita 1 ve şekil 1). Eğirdir Gölü ile Beyşehir Gölü’nün batısındaki dağlık kütleler kuzeydoğu rüzgârlarını güneye doğru yönlendirmektedirler. Bu kuzey rüzgârları, Eğirdir ile Beyşehir göllerinin güneydeki dağlık arazi üzerine de nemli havayı taşımaktadır. Göllerin batısındaki daha nemli dağ yamaçlarında doğal sedir, göknar, karaçam ormanları yetişmiştir (Biyolojik çeşitlilik daha zengin). Göllerin doğusundaki daha kuru arazide ise meşe ormanları(Saçlı Meşe, Mazı Meşesi, Palamut Meşesi, Bozpırnal) ile ardıç ormanları yer almaktadır. Meşe ormanları baltalık orman olarak işletilmektedir.

ISINMA – KURAKLAŞMA SÜRECİNİN GÖLLER BÖLGESİNDEKİ DURUMU VE ETKİLERİ ÜZERİNE EKOLOJİK BİR DEĞERLENDİRME

Sündiken Dağlarında sıcaklık değişimi

 

 

SÜNDİKEN DAĞLIK KÜTLESİNDE YER ÖLÇMELERİ İLE UYDU VERİLERİNDEN

YÜKSELTİ VE BAKIYA BAĞLI OLARAK YÜZEY SICAKLIĞI DEĞİŞİMİN

BELİRLENMESİ

Türkiye Ulusal Fotogrametri Ve Uzaktan Algılama Birliği IV. Sempozyumu,

5-7 Haziran 2007

İstanbul Teknik Üniversitesi

(CD’deki BİLDİRİ Nu. 148)

M.D. Kantarcı, M. Cetin, N. Musaoglu

2007-5. Sündiken Dağlarında sıcaklık değişimi

Dağlık arazide temiz ve düzenli su uretimi

Dağlık arazide temiz ve düzenli su uretimi

YAYIN YERi: Çevre ve Mühendis Dergisi Ekim 2007 sayı 28 (63-66)ISSN 1307- 3613

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Yayın Organı 22.10.2007 Ankara

DAĞLIK ARAZİDE TEMĠZ VE DÜZENLİ SU ÜRETİMİNDE

ORMANLARIN VE ORMANCILIĞIN ETKİSİ

Prof. Dr. M.Doğan Kantarcı (EM)¹

2007-4. Dağlık arazide temiz ve düzenli su uretimi

TÜRKiYE’ DE ISINMA / KURAKLAŞMA ( iklim değişimi ) SÜRECiNDE ORMANLARIN GELİŞTİRİLMESİ, OTLAKLARIN ISLAHI VE TOPRAKLARIN KORUNMASININ SU ÜRETİMİNİN ARTIRILMASINA ETKİSİ

TÜRKiYE’ DE ISINMA / KURAKLAŞMA   ( iklim değişimi )  SÜRECiNDE ORMANLARIN GELİŞTİRİLMESİ, OTLAKLARIN ISLAHI VE TOPRAKLARIN KORUNMASININ SU ÜRETİMİNİN ARTIRILMASINA ETKİSİ

M. DOĞAN KANTARCI

YAYIN YERi : Mühendislikte, Mimarlıkta ve Planlamada ÖLÇÜ Dergisi Haziran 2007 (86 – 94)
TMMOB istanbul il Koordinasyon Kurulu – istanbul
TÜRKİYE’ DE

2007-2. Isınma kuraklaşma sürecinde ormanlar ve su üretimi

Okaliptüs Deneme Alanlarındaki İncelemeler ve Değerlendirmeler

okaliptuus

Kantarcı, M.D. 2006, Okaliptüs Deneme Alanlarındaki İncelemeler ve Değerlendirmeler (sh.31 -36) ile
sonuçlara katkı (sh.38-39)
Okaliptüs Plantasyonlarında dikim alanında verilen gübre çeşidi ve dozunun gelişme üzerine etkileri
Araştırma Kitabı, S.Tüfekçi, N. Özkurt, A. Özkurt, E. Yılmaz –
Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü yay. Nu. 43, Teknik Bülten nu. 25, ISSN 1300-7912-Tarsus

OKALİPTUS ORMANI

I. TÜRKİYE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KONGRESİ TİKDEK 2007

I. TÜRKİYE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KONGRESİ TİKDEK 2007

11 – 13 Nisan, 2007

İTÜ Maslak Kampüsü Kültür ve Sanat Birliği Salonu

İSTANBUL

BİLDİRİ KİTABI

 

İklim Değişikliği Sürecinde Çatalca Ve Kocaeli Yarımadalarındaki Sıcaklık Artışının İzmit İşletmesi Ormanlarında Çam Kese Böceği Zararları İle İlişkisi Üzerine Araştırmalar

M. Doğan Kantarcı(EM)

İ.Ü.Orman Fakültesi Toprak İlmi ve Ekoloji Abd. Bahçeköy – İstanbul

(mdkant@istanbul.edu.tr)

ÖZET
Dünyadaki ısınma ve iklim değişikliği süreci  Türkiye’yi de etkilemektedir. Kuzey yarı kürede atmosfere salınan yüksek miktardaki CO2’in (2004 yılında 20.470 milyar ton) havadaki oranının 280 ppmv’den 370 ppmv’ye yükselmesi ile yıllık ortalama sıcaklığın 1.4Co arttığı hesaplanmaktadır.

Türkiye’nin atmosfere saldığı CO2 miktarı(2004 yılında 241.9 milyon ton) toplam miktarın % 1.8’i kadardır. Türkiye atmosferde batıdan doğuya doğru dolaşan yüksek miktardaki CO2’in buzlu cam etkisi altında ısınma sürecine girmiştir. Özellikle güney ve batı bakılardaki arazide yıllık ortalama sıcaklık artışı 0.7–0.9 Co arasındadır. Termik santraların bulunduğu özellikle alçak ve çanak arazide yıllık ortalama sıcaklık artışı1.2–1.9 Co arasındadır. Yaz aylarındaki sıcaklık artışları ise 1–2 Co kadardır….

I. TÜRKİYE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KONGRESİ TİKDEK 2007

Belgrad Ormanında toprakların Oluşum ve Gelişimleri Üzerinde Etkili Faktörler, Genetik toprak Tipleri ve Bunların Genetik Toprak Tiplerindeki Yeri

Belgrad Ormanında toprakların Oluşum ve Gelişimleri Üzerinde Etkili Faktörler, Genetik toprak Tipleri ve Bunların Genetik Toprak Tiplerindeki Yeri

M. Doğan Kantarcı

İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi

Cilt:22

Sayı:1

1972 İstanbul

 Belgrad Ormanında toprakların Oluşum ve Gelişimleri Üzerinde Etkili Faktörler, Genetik toprak Tipleri ve Bunların Genetik Toprak Tiplerindeki Yeri