İSKENDERUN VE MERSİN KÖRFEZLERİNİN ÇEVRESİNDEKİ DAĞLIK ARAZİDE EKOLOJİK İLİŞKİLER İLE HAVA KİRLİLİĞİNİN YAYILMASI VE ETKİLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

İSKENDERUN VE MERSİN KÖRFEZLERİNİN ÇEVRESİNDEKİ DAĞLIK ARAZİDE EKOLOJİK İLİŞKİLER İLE HAVA KİRLİLİĞİNİN YAYILMASI VE ETKİLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Prof. Dr. M. Doğan Kantarcı

ÖZET
İskenderun ve Mersin köfezleri ile Çukurova; Bolkar Dağları, Aladağlar, Alaylı Dağları, Dibek Dağları, Amanos Dağları arasındaki büyük çöküntü havzasını oluşturmaktadırlar. Bu çöküntü havzasını at nalı gibi çevreleyen dağlık arazi, körfezler ile Çukurova üzerinden esen yüzey rüzgârlarını önemli ölçüde etkilemektedir. Batı Akdeniz’den doğu Akdeniz’e doğru  gelen hava kütleleri, dağlık
arazi önünde yığılmakta, dağ yamaçlarında yükselmekte, yükseldikçe soğumakta, içerdikleri nem yoğuşmakta ve yağışlara dönüşmektedir. Anadolu Yaylasından derin vadiler yolu ile Akdeniz’e akan soğuk ve kuru hava da dikkat çekici etkiler yapmaktadır. Ayrıca, kuzeyden yüksek atmosferden gelen soğuk hava kütleleri ile Akdeniz üzerindeki sıcak hava kütlelerinin karşılaşmasından oluşan sıcak çekirdekli siklonlar şiddetli, gök gürültülü sağanak yağışlara sebep olmaktadırlar. İklim değişikliği sürecinde artan yüzey sıcaklıkları bu tip siklonların daha sık oluşmasına ve şiddetli sağanak yağışların daha sık tekerrürüne sebep olacak gibi görünmektedir. Bu tip yağış sularının yüzeysel akışa geçip sellere dönüşmemesi için dağlık arazideki ormanların korunması, ağaçlandırılması ve yaygınlaştırılması gerekmektedir.

İskenderun Krf.çevresinde ekolojik ilişkiler

 

I. ULUSAL OKALİPTÜS SEMPOZYUMU

I. ULUSAL OKALİPTÜS SEMPOZYUMU

BİLDİRİLER KİTABI

15-17 NİSAN 2008, TARSUS

Reşadiye (Datça) Yarımadası’nda Yetiştirilmiş Olan Okaliptüs Ormanının Kuruluşu ve Okaliptüs Ormanlarının Evsel Arıtma Suyu ile Beslenmesi imkanlar
M. Doğan KANTARCI

Okliptus ormanı- Datça-M.D.Kantarcı

Reşadiye (Datça) Yarımadası’nda Yetiştirilmiş Olan Okaliptüs Ormanının Kuruluşu

Kirmir Çayı Havzasında Kızılcahamam-Kargasekmez Ağaçlandırma Alanının Yetişme Ortamı Özellikleri, Uygulanan Toprak Koruma – Ağaçlandırma Yöntemleri ve Karaçamlar ile Tüylü Meşelerin (Baltalık) 1962 / 63 – 2006 Dönemindeki Gelişimi

Kirmir Çayı Havzasında Kızılcahamam-Kargasekmez Ağaçlandırma Alanının Yetişme Ortamı Özellikleri, Uygulanan Toprak Koruma – Ağaçlandırma Yöntemleri ve Karaçamlar ile Tüylü Meşelerin (Baltalık) 1962 / 63 – 2006 Dönemindeki Gelişimi

Prof.Dr.M. Doğan Kantarci & Yrd.Doç.Dr.Ceyhun Göl

Baraj Havzalarında Ormancılık I. Ulusal Sempozyumu
29 – 30 Nisan 2008

ÖZET
Sakarya Nehri üzerinde inşa edilen Sarıyar Barajı’nın taşıntı materyali ile dolmasını önlemek amacı ile Kızılcahamam’da Kirmir Çayı Havzasında toprak koruma çalışmalarını yapmak gerekmiştir. Bu amaçla Kızılcahamam Muhafaza ve Mer’a Islahı Tatbikat Grup Müdürlüğü kurulmuştur (1959). Kızılcahamam, ortalama yıllık yağış ve ortalama yıllık sıcaklık değerlerine göre yarı nemli/nemli iklim tiplerinin arasında bulunmasına rağmen, toprakların orta derin ve taşlı olduğu (erozyona uğramış) geniş alanlarda iklim tipi kurak ve yarı kurak niteliktedir. Kızılcahamam Kargasekmez ağaçlandırma alanında üç örnek  alanda yapılan ölçmelere göre; Karaçam ağaçları 45 yaşında 6.0-11.5 m arasında boyu ve 10.4 – 30.2  cm ve 1.3 m çapına ulaşmışlardır (Toplam 41 ağaç). Bataklık sürgünleri
olarak gelişmiş(1963’te eklenmiş) olan Tüylü meşeler ise 3.8-5.8 m boya ve 5-8 cm 1.3 m çapına ulaşabilmişlerdir (Toplam 152 ağaç)…

Kirmir Çayı Hvz. meşe-karaçam ağaçlandırması

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ SÜRECİNDE İSTANBUL VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ ORMANLARIN YAPISI İLE SU ÜRETİM KAPASİTELERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ SÜRECİNDE İSTANBUL VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ ORMANLARIN YAPISI İLE SU ÜRETİM KAPASİTELERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Prof. Dr. M. Doğan Kantarcı

İSTANBUL’UN SU POLİTİKASI SEMPOZYUMU

26-28 Haziran 2008

ÖZET

İstanbul, geometrik bir sayı dizisi gibi katlanarak süren gelişmesi ve yaygınlaşması ile Marmara Bölgemizin kuzey bölümünü kaplamaya başlamıştır. Geçmiş yıllarda Silivri – Çatalca (İstanbul‟un batıdaki ilçeleri) sınırlarından İzmit il‟ini de kapsayan yayılma, artık Trakya‟da Tekirdağ ile Çorlu‟yu, Anadolu  yakasında ise Adapazarı ile Düzce‟ yi de kapsamaya başlamıştır. Bu geniş kapsamlı alandaki sorunlar artık  yerel sorunlar olmaktan çıkmış olup, İstanbul merkezli sorunlar olarak ele alınıp, değerlendirilmeye  çalışılmaktadır.

İstanbul‟un yaygınlaşmasının yarattığı sorunların en önemlilerinden birisi de ormanlar ve ormanların  üretebileceği su kapasitesi ile ilgilidir. İstanbul‟un yaygınlaşması orman alanlarının talan edilmesine sebep  olmaktadır. Orman alanları küçüldükçe su üretimi de azalmaktadır. Yok edilen orman alanlarının yerine kurulan gecekondu mahalleleri ve bunların giderek betonlaşması yağış sularının akıp gitmesine (denize kadar) sebep olmaktadır.

 İklim değişikliği ve İstanbul’un su sorunu

TÜRKİYE’ DE İKLİM DEĞİŞİMİ SÜRECİ VE ORMANLAR İLE OTLAKLARIN SU ÜRETİMİNİN ARTTIRILMASINA ETKİSİ

TÜRKİYE’ DE İKLİM DEĞİŞİMİ SÜRECİ VE ORMANLAR İLE OTLAKLARIN SU ÜRETİMİNİN ARTTIRILMASINA ETKİSİ

Prof. Dr. M. Doğan Kantarcı

ÖZET
İklim değişimi süreci dünyada farklı bölgelerin coğrafik özelliklerine göre farklı etkiler  göstermektedir. Türkiye’de de öteden beri dikkatlerin çekildiği iklim değişikliği süreci  önce itirazlarla karşılanmışsa da, 2006-2007 kışından ve 2007 kurak yazından sonra
kabul edilmiştir. Türkiye’de iklim değişikliği süreci bir “ısınma / kuraklaşma” süreci olarak  algılanmaktadır. Meteoroloji istasyonlarımızın ölçmelerini dönemsel bir düzen ile  incelersek 1993 yılından beri bir ısınma dönemine girdiğimizi farkeder iz. Bu ısınma  sürecinin Trakya’da Ergene Havzası’nda yapabileceği etki ve sulama suyu ihtiyacı  üzerinde 1997’den beri hesaplamalar ve yayınlar yapmış, dikkat çekmeye çalışmıştık…

İklim değişimi süreci ormanlar ve su üretimi

TUZ GÖLÜ ÇEVRESİNDEKi DÜZ ARAZİDE FARKLI YÜZEYLERİN SICAKLIK DEĞERLERİNİN UYDU VERİLERİ VE YER ÖLÇMELERİ İLE BELİRLENMESİ

TUZ GÖLÜ ÇEVRESİNDEKi DÜZ ARAZİDE FARKLI YÜZEYLERİN SICAKLIK DEĞERLERİNİN UYDU VERİLERİ VE YER ÖLÇMELERİ İLE BELİRLENMESİ

Türkiye Ulusal Fotogrametri Ve Uzaktan Algılama Birliği IV. Sempozyumu, 5-7 Haziran 2007
İstanbul Teknik Üniversitesi (CD’deki BİLDİRİ Nu. 160)

M. D. Kantarcı & C. Örmeci & S. Ekercin

ÖZET:

Tuz Gölü üzerinde uydu görüntüleri yardımı ile yaptığımız incelemeler göl su yüzeyinin, tuzla kaplı alanın yıllara göre değiştiğini
göstermiştir. Tuz Gölü yıldan yıla küçülmekle beraber, çevresinde tuzla kaplı olan alanlar bazı yıllarda beyaz, bazı yıllarda kara
(toprak rengi) olarak algılanmaktadır. Bu değişik oluşumun sıcaklığa ve gölün suyunun çekildiği alandaki materyalin (toprak) su
içeriğine bağlı olduğu arazi çalışmaları ve laboratuvar analizleri sonucunda anlaşılmıştır.

2007-6. Tuz Gölü bildirisi

Sündiken Dağlarında sıcaklık değişimi

 

 

SÜNDİKEN DAĞLIK KÜTLESİNDE YER ÖLÇMELERİ İLE UYDU VERİLERİNDEN

YÜKSELTİ VE BAKIYA BAĞLI OLARAK YÜZEY SICAKLIĞI DEĞİŞİMİN

BELİRLENMESİ

Türkiye Ulusal Fotogrametri Ve Uzaktan Algılama Birliği IV. Sempozyumu,

5-7 Haziran 2007

İstanbul Teknik Üniversitesi

(CD’deki BİLDİRİ Nu. 148)

M.D. Kantarcı, M. Cetin, N. Musaoglu

2007-5. Sündiken Dağlarında sıcaklık değişimi

Dağlık arazide temiz ve düzenli su uretimi

Dağlık arazide temiz ve düzenli su uretimi

YAYIN YERi: Çevre ve Mühendis Dergisi Ekim 2007 sayı 28 (63-66)ISSN 1307- 3613

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Yayın Organı 22.10.2007 Ankara

DAĞLIK ARAZİDE TEMĠZ VE DÜZENLİ SU ÜRETİMİNDE

ORMANLARIN VE ORMANCILIĞIN ETKİSİ

Prof. Dr. M.Doğan Kantarcı (EM)¹

2007-4. Dağlık arazide temiz ve düzenli su uretimi

Isınma ve Kuraklaşma Sürecinde Fırat ve Dicle Havzaları

Isınma ve Kuraklaşma Sürecinde Fırat ve Dicle Havzaları

ISINMA VE KURAKLAŞMA SÜRECİNDE
TÜRKĠYE’ DE SU ÜRETİMİ, SU KULLANIMI İLİŞKİSİ
VE
FIRAT, DİCLE, ZAP HAVZALARINDA ORMANLAR İLE OTLAKLARIN ISLAHININ
SUYUN MALİYETİ VE DOĞAL EKOLOJİK DENGE / KAMU YARARI BAKIMINDAN
DEĞERLENDİRİLMESİ

2007-3..Isınma ve kuraklasma surecinde Fırat ve Dicle havzaları-Ölçü Dergisine makale

I. TÜRKİYE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KONGRESİ TİKDEK 2007

I. TÜRKİYE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KONGRESİ TİKDEK 2007

11 – 13 Nisan, 2007

İTÜ Maslak Kampüsü Kültür ve Sanat Birliği Salonu

İSTANBUL

BİLDİRİ KİTABI

 

İklim Değişikliği Sürecinde Çatalca Ve Kocaeli Yarımadalarındaki Sıcaklık Artışının İzmit İşletmesi Ormanlarında Çam Kese Böceği Zararları İle İlişkisi Üzerine Araştırmalar

M. Doğan Kantarcı(EM)

İ.Ü.Orman Fakültesi Toprak İlmi ve Ekoloji Abd. Bahçeköy – İstanbul

(mdkant@istanbul.edu.tr)

ÖZET
Dünyadaki ısınma ve iklim değişikliği süreci  Türkiye’yi de etkilemektedir. Kuzey yarı kürede atmosfere salınan yüksek miktardaki CO2’in (2004 yılında 20.470 milyar ton) havadaki oranının 280 ppmv’den 370 ppmv’ye yükselmesi ile yıllık ortalama sıcaklığın 1.4Co arttığı hesaplanmaktadır.

Türkiye’nin atmosfere saldığı CO2 miktarı(2004 yılında 241.9 milyon ton) toplam miktarın % 1.8’i kadardır. Türkiye atmosferde batıdan doğuya doğru dolaşan yüksek miktardaki CO2’in buzlu cam etkisi altında ısınma sürecine girmiştir. Özellikle güney ve batı bakılardaki arazide yıllık ortalama sıcaklık artışı 0.7–0.9 Co arasındadır. Termik santraların bulunduğu özellikle alçak ve çanak arazide yıllık ortalama sıcaklık artışı1.2–1.9 Co arasındadır. Yaz aylarındaki sıcaklık artışları ise 1–2 Co kadardır….

I. TÜRKİYE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KONGRESİ TİKDEK 2007

EFFECTS OF CLIMATE CHANGE AND ARIDITY ON ERGENE RIVER BASIN WATER PRODUCTIVITY

EFFECTS OF CLIMATE CHANGE AND ARIDITY ON ERGENE RIVER BASIN WATER PRODUCTIVITY

International conferance on climate change and midle east past, present and future

20-23 november Istanbul

Prof. Dr. M. Doğan KANTARCI
Istanbul University, Faculty of Forestry, Department of Soil Science and Ecology

Bahçeköy-Istanbul-Turkey

(mdkant@istanbul.edu.tr)

ABSTRACT
The annual mean temperature in the temperate zones in Northern Hemisphere has  increased by 1.4C due to the changes in climate and it is expected that this increase will reach 2.5C in the near future. At present, the mean annual temperature increase of 1.4C leads to a net increase of around 2.0-2.5C during the hot months of summer; resulting in increased evaporation from the water and soil surfaces while amplifying the transpiration from the plant leaves. Atmospheric CO2has reached 376 ppm as of year 2000 leading to a green-house effect and melt-down of glaciers, increased frequency and magnitude of hurricanes in oceans. Meanwhile, high mountains in Turkey also lost glaciers, large lakes such as Lake Tuz and Lake Burdur shrank, and shallow lakes such as Lake Akşehir and Lake Eber vanished. Increased evapo-transpiration could further expand the impact of the increase in temperatures by leading to escalation of summer aridity, potential harms on forests and agricultural lands, detrimental effects on fruit trees and vineyards, and amplified need for irrigation

Ergene River basin, which is the major river basin in the central plains of Thrace region of Turkey, occupies 1 453 739 hectares. Agricultural land of this basin covers 73.4% and is a lowaltitude land (<300m). Mountainous area, which provides water for irrigation reaches ~1000m and together with the forests, covers 19.3% of land. Currently, irrigated agriculture is performed on 123 827.86 hectares and this has been projected to be increased by another 257 493 hectares. The required water for irrigation of this land is 988 780 000 m3 and will reach 1 914 590 000 m3 by the projected increase in irrigated agricultural land. Together with the water required for drinking and house-hold use, total amount of water resources should reach 2 149 600 000 m3 in near future.
Lüleburgaz Meteorological Station is located in the heart of Ergene River Basin and represents the most arid site. The analysis of the meteorological data from 1993 to 2005 has shown that the mean increase in temperature over the last 12 years was 1.2C compared to the means between 1929 and 1970. Meanwhile, the temperature increase during the same period in time in other urban centers in the basin such as Edirne was +0.3C, in Kırklareli +0.2C, in Çorlu +0.4C, and in Tekirdağ +0.4C. Annual precipitation changes by ±5%. Taken together, water production in Ergene Basin decreased by 765 million m3 between 1993 and 2005 compared to 1929-1970 and annual water deficit reached 798 million m3.

The majority of deficit in water is observed in and around agricultural lands (726 million m3). These data suggest that the Ergene Basin is going through a very severe aridity and the model represented by Ergene Basin in this study demonstrates the dangerous transition of low agricultural lands to arid areas as a result of climate changes

EFFECTS OF CLIMATE CHANGE AND ARIDITY ON ERGENE RIVER BASIN WATER PRODUCTIVITY

Lüleburgaz çöplügü için seçilen yer ESKİTAŞLI KÖYÜ