BATI AKDENİZ ORMANCILIK ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ 50.YIL ETKİNLİĞİ “BİLDİRİLER”

BATI AKDENİZ ORMANCILIK ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ 50.YIL ETKİNLİĞİ “BİLDİRİLER”

TÜRKİYE’NİN BATI AKDENİZ BÖLÜMÜ ORMANLARI VE BAZI ÖNEMLİ SORUNLAR

ÖZET
Türkiye‟nin Batı Akdeniz Bölümü; batıda Dalaman Çayından, doğuda Anamur
Burnu / Tatlısu Nehri Vadisine kadar uzanır. Kuzeyde Göller Bölümü ile İç Anadolu Bölgesi
Batı Akdeniz Bölümünü sınırlar.
Batı Akdeniz Bölümünün ekolojik bakımdan üç yetişme ortamı bölgesine ayırt edilmesi
gerekir.
1) Batı Akdeniz Yetişme Ortamı Bölgesi
2) Batı Akdeniz iç Yetişme Ortamı Bölgeleri Grubu
3) Batı Akdeniz Ardı (Batı Toros Ardı) Yetişme Ortamı Bölgesi
Batı Akdeniz Bölümü ile bağlantılı olduğundan Göller Bölümü de bütünlüğü sağlamak
için birlikte ele alınmıştır.

TÜRKİYE’NİN BATI AKDENİZ BÖLÜMÜ ORMANLARI VE BAZI ÖNEMLİ SORUNLAR

İSKENDERUN VE MERSİN KÖRFEZLERİ İLE ÇEVRESİNDE HAVA KÜTLELERİNİN HAREKETLERİ VE SOĞUK HAVA ÇÖKELMESİ İLE KİRLİ HAVA YAYILMASI OLAYLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME

İSKENDERUN VE MERSİN KÖRFEZLERİ İLE ÇEVRESİNDE HAVA KÜTLELERİNİN HAREKETLERİ VE SOĞUK HAVA ÇÖKELMESİ İLE KİRLİ HAVA YAYILMASI OLAYLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME

M. Doğan KANTARCI –  Orhan ŞEN

ÖZET
İskenderun Körfezi Doğu Akdeniz’in kuzey doğu ucundaki konumundan dolayı, bir yandan Akdeniz üzerinden gelen hava kütlelerinin, bir yandan da çevresindeki yüksek dağlık arazinin ve Çukurova’nın etkisi altında bulunmaktadır. Özellikle yüksekten gelen soğuk hava kütleleri ile, Akdeniz üzerinde ısınıp yükselen sıcak hava kütlelerinin karşılaşması, sıcak çekirdekli siklonların
oluşmasını da sağlamaktadır. Ancak yüzey rüzgârlarının Körfezi bir at nalı gibi çevreleyen dağlık arazinin etkisi altında yönlenmesi, çevredeki sanayi tesisleri, yerleşim alanları ve motorlu araçlardan kaynaklanan havayı kirletici gazlar ile sera (buzlu cam) etkisi yapıcı gazların da Körfez ve Çukurova çevresinde yoğunlaşmasına sebep olmaktadır. Gündüz ısınma ile artan hava neminin, gece soğuma ile deniz ve dağ meltemlerine sebep olmaktadır. Gece dağ meltemleri ile yalı arazisine akan soğuk hava çökelmektedir (Inversion) . Çökelen soğuk hava kirletici gazlar ile zenginleşmekte, ertesi gün buzlu cam etkisi yapmaktadır. Yapılan incelemede;
(1) Rüzgârların esiş yönleri üzerinde dağlık arazi önemli etkiler yapmaktadır.
(2) Yüzey rüzgârları mevsimlere göre değişmektedir. Kış mevsiminde genellikle kuzey yönlerden esen yüzey rüzgârları, ilk yazdan sonbaharın ortasına kadar güneybatı ve güney yönlerden
daha fazla esmektedirler.
(3) Derin vadiler Anadolu Yaylasında oluşan serin / soğuk ve kuru havanın Akdenize akmasını  sağlamaktadırlar.
(4)………..

 

İSKENDERUN VE MERSİN KÖRFEZLERİNİN ÇEVRESİNDEKİ DAĞLIK ARAZİDE EKOLOJİK İLİŞKİLER İLE HAVA KİRLİLİĞİNİN YAYILMASI VE ETKİLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

İSKENDERUN VE MERSİN KÖRFEZLERİNİN ÇEVRESİNDEKİ DAĞLIK ARAZİDE EKOLOJİK İLİŞKİLER İLE HAVA KİRLİLİĞİNİN YAYILMASI VE ETKİLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Prof. Dr. M. Doğan Kantarcı

ÖZET
İskenderun ve Mersin köfezleri ile Çukurova; Bolkar Dağları, Aladağlar, Alaylı Dağları, Dibek Dağları, Amanos Dağları arasındaki büyük çöküntü havzasını oluşturmaktadırlar. Bu çöküntü havzasını at nalı gibi çevreleyen dağlık arazi, körfezler ile Çukurova üzerinden esen yüzey rüzgârlarını önemli ölçüde etkilemektedir. Batı Akdeniz’den doğu Akdeniz’e doğru  gelen hava kütleleri, dağlık
arazi önünde yığılmakta, dağ yamaçlarında yükselmekte, yükseldikçe soğumakta, içerdikleri nem yoğuşmakta ve yağışlara dönüşmektedir. Anadolu Yaylasından derin vadiler yolu ile Akdeniz’e akan soğuk ve kuru hava da dikkat çekici etkiler yapmaktadır. Ayrıca, kuzeyden yüksek atmosferden gelen soğuk hava kütleleri ile Akdeniz üzerindeki sıcak hava kütlelerinin karşılaşmasından oluşan sıcak çekirdekli siklonlar şiddetli, gök gürültülü sağanak yağışlara sebep olmaktadırlar. İklim değişikliği sürecinde artan yüzey sıcaklıkları bu tip siklonların daha sık oluşmasına ve şiddetli sağanak yağışların daha sık tekerrürüne sebep olacak gibi görünmektedir. Bu tip yağış sularının yüzeysel akışa geçip sellere dönüşmemesi için dağlık arazideki ormanların korunması, ağaçlandırılması ve yaygınlaştırılması gerekmektedir.

İskenderun Krf.çevresinde ekolojik ilişkiler

 

I. ULUSAL OKALİPTÜS SEMPOZYUMU

I. ULUSAL OKALİPTÜS SEMPOZYUMU

BİLDİRİLER KİTABI

15-17 NİSAN 2008, TARSUS

Reşadiye (Datça) Yarımadası’nda Yetiştirilmiş Olan Okaliptüs Ormanının Kuruluşu ve Okaliptüs Ormanlarının Evsel Arıtma Suyu ile Beslenmesi imkanlar
M. Doğan KANTARCI

Okliptus ormanı- Datça-M.D.Kantarcı

Reşadiye (Datça) Yarımadası’nda Yetiştirilmiş Olan Okaliptüs Ormanının Kuruluşu

Kirmir Çayı Havzasında Kızılcahamam-Kargasekmez Ağaçlandırma Alanının Yetişme Ortamı Özellikleri, Uygulanan Toprak Koruma – Ağaçlandırma Yöntemleri ve Karaçamlar ile Tüylü Meşelerin (Baltalık) 1962 / 63 – 2006 Dönemindeki Gelişimi

Kirmir Çayı Havzasında Kızılcahamam-Kargasekmez Ağaçlandırma Alanının Yetişme Ortamı Özellikleri, Uygulanan Toprak Koruma – Ağaçlandırma Yöntemleri ve Karaçamlar ile Tüylü Meşelerin (Baltalık) 1962 / 63 – 2006 Dönemindeki Gelişimi

Prof.Dr.M. Doğan Kantarci & Yrd.Doç.Dr.Ceyhun Göl

Baraj Havzalarında Ormancılık I. Ulusal Sempozyumu
29 – 30 Nisan 2008

ÖZET
Sakarya Nehri üzerinde inşa edilen Sarıyar Barajı’nın taşıntı materyali ile dolmasını önlemek amacı ile Kızılcahamam’da Kirmir Çayı Havzasında toprak koruma çalışmalarını yapmak gerekmiştir. Bu amaçla Kızılcahamam Muhafaza ve Mer’a Islahı Tatbikat Grup Müdürlüğü kurulmuştur (1959). Kızılcahamam, ortalama yıllık yağış ve ortalama yıllık sıcaklık değerlerine göre yarı nemli/nemli iklim tiplerinin arasında bulunmasına rağmen, toprakların orta derin ve taşlı olduğu (erozyona uğramış) geniş alanlarda iklim tipi kurak ve yarı kurak niteliktedir. Kızılcahamam Kargasekmez ağaçlandırma alanında üç örnek  alanda yapılan ölçmelere göre; Karaçam ağaçları 45 yaşında 6.0-11.5 m arasında boyu ve 10.4 – 30.2  cm ve 1.3 m çapına ulaşmışlardır (Toplam 41 ağaç). Bataklık sürgünleri
olarak gelişmiş(1963’te eklenmiş) olan Tüylü meşeler ise 3.8-5.8 m boya ve 5-8 cm 1.3 m çapına ulaşabilmişlerdir (Toplam 152 ağaç)…

Kirmir Çayı Hvz. meşe-karaçam ağaçlandırması

TÜRKİYE’ DE İKLİM DEĞİŞİMİ SÜRECİ VE ORMANLAR İLE OTLAKLARIN SU ÜRETİMİNİN ARTTIRILMASINA ETKİSİ

TÜRKİYE’ DE İKLİM DEĞİŞİMİ SÜRECİ VE ORMANLAR İLE OTLAKLARIN SU ÜRETİMİNİN ARTTIRILMASINA ETKİSİ

Prof. Dr. M. Doğan Kantarcı

ÖZET
İklim değişimi süreci dünyada farklı bölgelerin coğrafik özelliklerine göre farklı etkiler  göstermektedir. Türkiye’de de öteden beri dikkatlerin çekildiği iklim değişikliği süreci  önce itirazlarla karşılanmışsa da, 2006-2007 kışından ve 2007 kurak yazından sonra
kabul edilmiştir. Türkiye’de iklim değişikliği süreci bir “ısınma / kuraklaşma” süreci olarak  algılanmaktadır. Meteoroloji istasyonlarımızın ölçmelerini dönemsel bir düzen ile  incelersek 1993 yılından beri bir ısınma dönemine girdiğimizi farkeder iz. Bu ısınma  sürecinin Trakya’da Ergene Havzası’nda yapabileceği etki ve sulama suyu ihtiyacı  üzerinde 1997’den beri hesaplamalar ve yayınlar yapmış, dikkat çekmeye çalışmıştık…

İklim değişimi süreci ormanlar ve su üretimi

Tuz Gölü ve Yakın Çevresinin Yer ve Uydu Verileri ile Kuraklık ve Su Kalitesi Bakımından Zamansal Analizi

Tuz Gölü ve Yakın Çevresinin Yer ve Uydu Verileri ile Kuraklık ve Su Kalitesi Bakımından Zamansal Analizi

Proje No: 105Y283

Prof.Dr. Cankut ÖRMECİ
Prof.Dr. Doğan KANTARCI
Prof.Dr. Cumali KINACI
Dr. Süleyman ÖVEZ
Arş.Gör. Semih EKERCİN

 

MAYIS 2007
İSTANBUL

ÖNSÖZ
Bu çalışmada, Tuz Gölü ve yakın çevresi uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemleri  entegrasyonu ile kirlilik ve kuraklık bakımından zamansal olarak analiz edilmiştir. Çalışma  dört aşamada gerçekleştirilmiştir. Birinci ve ikinci aşamalarda, Tuz Gölü ve çevresindeki  noktasal ve noktasal olmayan kirletici kaynaklar belirlenmiş ve elde edilen grafik ve grafik  olmayan tüm veriler aynı veri tabanı içinde birleştirilerek birlikte analiz edilmiştir. Çalışmanın  üçüncü aşamasında, iklim verileri kullanılarak zamana bağlı kuraklık analizi gerçekleştirilmiştir. 1970 ve 2005 yılları arasında kayıt edilen verilerin kullanıldığı bu  aşamada, Tuz Gölü Havzası’nda meydana gelen sıcaklık ve yağış değişimleri belirlenmiştir.

2007-7.Tuz Gölü projesi ön bölüm

TUZ GÖLÜ ÇEVRESİNDEKi DÜZ ARAZİDE FARKLI YÜZEYLERİN SICAKLIK DEĞERLERİNİN UYDU VERİLERİ VE YER ÖLÇMELERİ İLE BELİRLENMESİ

TUZ GÖLÜ ÇEVRESİNDEKi DÜZ ARAZİDE FARKLI YÜZEYLERİN SICAKLIK DEĞERLERİNİN UYDU VERİLERİ VE YER ÖLÇMELERİ İLE BELİRLENMESİ

Türkiye Ulusal Fotogrametri Ve Uzaktan Algılama Birliği IV. Sempozyumu, 5-7 Haziran 2007
İstanbul Teknik Üniversitesi (CD’deki BİLDİRİ Nu. 160)

M. D. Kantarcı & C. Örmeci & S. Ekercin

ÖZET:

Tuz Gölü üzerinde uydu görüntüleri yardımı ile yaptığımız incelemeler göl su yüzeyinin, tuzla kaplı alanın yıllara göre değiştiğini
göstermiştir. Tuz Gölü yıldan yıla küçülmekle beraber, çevresinde tuzla kaplı olan alanlar bazı yıllarda beyaz, bazı yıllarda kara
(toprak rengi) olarak algılanmaktadır. Bu değişik oluşumun sıcaklığa ve gölün suyunun çekildiği alandaki materyalin (toprak) su
içeriğine bağlı olduğu arazi çalışmaları ve laboratuvar analizleri sonucunda anlaşılmıştır.

2007-6. Tuz Gölü bildirisi

Sündiken Dağlarında sıcaklık değişimi

 

 

SÜNDİKEN DAĞLIK KÜTLESİNDE YER ÖLÇMELERİ İLE UYDU VERİLERİNDEN

YÜKSELTİ VE BAKIYA BAĞLI OLARAK YÜZEY SICAKLIĞI DEĞİŞİMİN

BELİRLENMESİ

Türkiye Ulusal Fotogrametri Ve Uzaktan Algılama Birliği IV. Sempozyumu,

5-7 Haziran 2007

İstanbul Teknik Üniversitesi

(CD’deki BİLDİRİ Nu. 148)

M.D. Kantarcı, M. Cetin, N. Musaoglu

2007-5. Sündiken Dağlarında sıcaklık değişimi

Dağlık arazide temiz ve düzenli su uretimi

Dağlık arazide temiz ve düzenli su uretimi

YAYIN YERi: Çevre ve Mühendis Dergisi Ekim 2007 sayı 28 (63-66)ISSN 1307- 3613

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Yayın Organı 22.10.2007 Ankara

DAĞLIK ARAZİDE TEMĠZ VE DÜZENLİ SU ÜRETİMİNDE

ORMANLARIN VE ORMANCILIĞIN ETKİSİ

Prof. Dr. M.Doğan Kantarcı (EM)¹

2007-4. Dağlık arazide temiz ve düzenli su uretimi

Isınma ve Kuraklaşma Sürecinde Fırat ve Dicle Havzaları

Isınma ve Kuraklaşma Sürecinde Fırat ve Dicle Havzaları

ISINMA VE KURAKLAŞMA SÜRECİNDE
TÜRKĠYE’ DE SU ÜRETİMİ, SU KULLANIMI İLİŞKİSİ
VE
FIRAT, DİCLE, ZAP HAVZALARINDA ORMANLAR İLE OTLAKLARIN ISLAHININ
SUYUN MALİYETİ VE DOĞAL EKOLOJİK DENGE / KAMU YARARI BAKIMINDAN
DEĞERLENDİRİLMESİ

2007-3..Isınma ve kuraklasma surecinde Fırat ve Dicle havzaları-Ölçü Dergisine makale

Okaliptüs Deneme Alanlarındaki İncelemeler ve Değerlendirmeler

okaliptuus

Kantarcı, M.D. 2006, Okaliptüs Deneme Alanlarındaki İncelemeler ve Değerlendirmeler (sh.31 -36) ile
sonuçlara katkı (sh.38-39)
Okaliptüs Plantasyonlarında dikim alanında verilen gübre çeşidi ve dozunun gelişme üzerine etkileri
Araştırma Kitabı, S.Tüfekçi, N. Özkurt, A. Özkurt, E. Yılmaz –
Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü yay. Nu. 43, Teknik Bülten nu. 25, ISSN 1300-7912-Tarsus

OKALİPTUS ORMANI