BİR TAŞ OCAĞININ SU ÜRETİMİ AMACIYLA DÜZENLENMESİ MODELİNDE TBM KAZI MATERYALLERİNİN DOLGU MALZEMESİ OLARAK KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

BİR TAŞ OCAĞININ SU ÜRETİMİ AMACIYLA DÜZENLENMESİ MODELİNDE TBM KAZI MATERYALLERİNİN DOLGU MALZEMESİ OLARAK KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

N. Tokgöz
İ.Ü. Mühendislik Fakültesi, Maden Mühendisliği Bölümü, İstanbul
M. Doğan Kantarcı
İ.Ü. Orman Fakültesi, Toprak İlmi ve Ekoloji Anabilim Dalı(EM)
E.Avunduk
İ.T.Ü. Maden Fakültesi, Maden Mühendisliği Bölümü, İstanbul

ÖZET

İstanbul‟un raylı ulaşım sistemlerinin metro-tünel kazılarından elde edilen kazı materyallerinin, yapı  alanından kısa sürede uzaklaştırılması ve uygun bir yerde yığılması gerekmektedir. Bu kısa süre  zorunluluğu, kazı materyallerinin teknik özelliklerine göre ayırt edilmesini ve çeşitli kullanım alanlarında amacına ve gereğine uygun olarak kullanılabilirliğini sınırlandırmaktadır. Bu kazı materyalleri, betonda  agrega olarak, yol yapımında, vb. işlerde dolgu malzemesi, taşlık/kayalık alanların kaplanması ve
ağaçlandırmasında toprak yerine veya diğer amaçlarla kullanılabilir. Bu çalışmada; su üretimi amacıyla  tasarlanmış 2 ayrı model taş ocağında, TBM‟in kazı materyallerinin su depolama dolgusu ve sedde dolgusu olarak kullanılabilirliği araştırılmıştır. Örnek kazı materyali olarak, İstanbul Kadıköy-Kartal metro tüneli kazısından elde edilen KumtaĢı ve Diyabaz materyallerinin kaya ve agrega malzemesi olarak bazı fiziksel ve mekanik özellikleri laboratuvarda araştırılmıştır. Bütünselliği sağlamak üzere, tünel  güzergâhında kesilen 8 farklı kayaç örneklerinde, geoteknik etüd amacı ile yapılmış olan, toplam 227 laboratuvar ham verisi de ayrıca değerlendirilmiştir.

2009-5. Bir taş ocağının su üretimi amacı ile düzenlenmesi modeli

ISINMA VE KURAKLAŞMA SÜRECİNDE İÇ ANADOLU’DA İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE ORMANLARIN, AĞAÇLANDIRMALARIN, RÜZGÂR PERDELERİNİN ÖNEMİ

ISINMA VE KURAKLAŞMA SÜRECİNDE İÇ ANADOLU’DA İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE ORMANLARIN, AĞAÇLANDIRMALARIN, RÜZGÂR PERDELERİNİN ÖNEMİ

ÖZET
Dünya’daki iklim değişikliğinin Türkiye üzerindeki etkisi giderek belirginleşmektedir. Meteoroloji  istasyonlarımızın ölçmelerini “Dönemsel değerlendirme yöntemi” ile incelediğimizde, Türkiye’deki  ısınma/kuraklaşma sürecini daha iyi kavramak mümkün olmaktadır. Özellikle iç Anadolu Bölgesi’ndeki  dönemsel sıcaklık artışı ve yağış azalması; “kuraklık sürecini” “çölleşme sürecine” dönüştürecek ölçektedir. İç Anadolu’nun geniş tarım ve otlak alanlarında kurak dönemde toprakların ince bölümleri (ince kum, toz ve kil)  rüzgârla taşınmaktadır. Aşırı buharlaşma toprakların tuzlanmasına ve tuzlu alanların genişlemesine sebep olmaktadır. Göller kurumaktadır…

İÇ ANADOLU’DA İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE ORMANLARIN, AĞAÇLANDIRMALARIN, RÜZGÂR PERDELERİNİN ÖNEMİ

A REVIEW OF THE PREVIOUS STUDIES (1983-2009) BASED ON THE EFFECTS OF SO2, ONE OF THE LOCAL OR TRANSBOUNDARY POLLUTANTS ON THE FORESTS OF TURKEY

A  REVIEW OF THE PREVIOUS STUDIES (1983-2009) BASED ON THE EFFECTS OF SO2, ONE OF THE LOCAL OR TRANSBOUNDARY POLLUTANTS ON THE FORESTS OF TURKEY

M. DOĞAN KANTARCI (EM)
Istanbul University Faculty of Forestry
Department of Soil Science and Ecology
Bahçeköy – Istanbul
mdkant@istanbul.edu.tr

ABSTRACT
The northern regions of Turkey from north to south have been exposed to the effects of SO 2, which is local  or foreign sourced. The need to use higher amounts of coal for the heating purposes depending on the density of  population, the spread of the thermal power plants, industrialization, and SO2 settling over the Black Sea and the Balkans are all considered as the major effects over Turkey’s forests. As a result of the attempts to make  widespread use of natural gas and to generate electricity from this gas, the effect of SO2 started to decrease in  the early 2000s. However, “the coal aid to the poor families” caused an increase in the air pollution after 2004.  The use of lignite coal in the fluid-bed thermal power plants seems to be a more practical and sensible way (in terms of less pollutant emission) than the giveaway of the lignite coal to the houses for the heating

SO2’nin ormana etkisi-Humboldt-İng.-Türkçe

TAŞAĞIL – SERİK (ANTALYA) ORMAN YANGINI (31.7.2008 – 4.8.2008) VE YANGIN SONRASI ÖNGÖRÜLEN İŞLEMLER ÜZERİNE EKOLOJİK DEĞERLENDİRMELER

TAŞAĞIL – SERİK (ANTALYA) ORMAN YANGINI (31.7.2008 – 4.8.2008) VE YANGIN SONRASI ÖNGÖRÜLEN İŞLEMLER ÜZERİNE EKOLOJİK DEĞERLENDİRMELER

I. ORMAN YANGINLARI İLE MÜCADELE SEMPOZYUMU

 

ÖZET
Antalya’da Taşağıl Orman İşletmesi’nin Karabük köyünde elektrik telinin yere değmesi ile anızda  çıkan yangın, ormana ulaşmış ve 22 133,5 ha’lık alan (izdüşüm alanı) yanmış veya yangından  etkilenmiştir. Bu alanın 15 795.0 ha’ı orman alanı olarak belirlenmiştir. Arazi eğimi (ortalama % 80)  göz önüne alındığında yanan gerçek orman alanı % 1.28 oranında daha fazla olup, 20 217.6 ha olarak  hesaplanmaktadır.

2009-1.Taşağıl-Serik yangın bildirisi

2009-2. Taşağıl-Serik yangını 31.7.-5.8.2008-OMO Derg. Makale

2006 ve sonrası yayın listesi

2006 ve sonrası yayınlar listesi

2006 VE SONRASI TAYIN LİSTESİ