Kızılcahamam Özbekler sel deresi islâhı

http://www.dogankantarci.com/wp-content/uploads/2014/09/3.Şkl.-Özbekler-Deresi-taşıntı-barajları1.pdf

3.Şkl. Özbekler Deresi taşıntı barajları

2013-1. Barla Dağı karınca araştırması

Lüleburgaz ve Ereğli’de sıcaklık artışı

http://www.dogankantarci.com/wp-content/uploads/2014/08/2013-5.-Lüleburgaz-Ereğli-sıc.artışı-İng.-Tbl.ve-şlk..pdf

2013-5. Lüleburgaz, Ereğli sıc.artışı İng.-Tbl.ve şlk.

BİR BİLİM İNSANI NASIL YETİŞİR/YETİŞTİRİLİR VE ARAŞTIRMA KONULARINI NASIL İNCELEYİP, DEĞERLENDİRİR

BİR BİLİM İNSANI NASIL YETİŞİR/YETİŞTİRİLİR VE ARAŞTIRMA KONULARINI NASIL İNCELEYİP, DEĞERLENDİRİR

M. Doğan Kantarcı

1. GİRİŞ
Bu başlık altında bir yazı yazmak doğrumudur? Böyle bir yazı yazmağa mecbur olacağımı hiç düşünmemiştim. Ama son zamanlarda bazı ilginç olaylarla karşılaşıyoruz. Tabii ki bilim yolunda çalışmalar yapmış veya yapmakta olan meslekdaşlarıma herhangi bir şekilde yol, yordam göstermek veya nasihat vermek aklımdan geçmez. Bu yazıdan amacım başka; konu dışındaki kişiler bilim adamlarının nasıl yetiştirildiklerini ve kendilerini nasıl yetiştirdiklerini bilemezler. Hatıralarını yazmış olan bilim adamları da bu yetiştir ilme/yetişme konusuna pek değinmezler. Dolayısı ile akademik çalışmaların dışında olan kişiler, bazı profesörlerin bazı olaylar hakkındaki değerlendirmelerini ve yorumlamalarını yadırgarlar. Bazılarını da biz yadırgarız. Konu epeyce nazik ve tartışma yaratacak ölçektedir. Çünkü deterministik bir inceleme, araştırma, değerlendirme sürecinde “Bana göre . . . .” yorumu yoktur. Ancak  bilimsel araştırma konularının tamamı da tümüyle deterministik olmayabilir.

Bir bilim insanı nasıl yetişir

ESKİŞEHİR’DE AĞAÇLANDIRMA, EROZYON ÖNLEME MER’A İSLÂHI VE BALTALIK İSLÂHI ÇALIŞMALARI

ESKİŞEHİR’DE AĞAÇLANDIRMA, EROZYON ÖNLEME MER’A İSLÂHI VE BALTALIK İSLÂHI ÇALIŞMALARI

AFFORESTATION, EROSION PREVENTATION, REHABILITATION OF PASTURE AND COPPICE LAND STUDIES

Cemâl Karakurt – Ender Tuncer – Onur Metin – M. Doğan Kantarcı

ÖZET
Eskişehir çevresinde ve Sakarya Vadisinde bozuk ve çalılaşmış orman alanlarında toprak koruma ve ağaçlandırma  çalışmalarına 1945 yılında başlanmış, bu çalışmalar 1973 yılından itibaren daha yaygın olarak devam ettirilmiştir.  Ağaçlandırma ve toprak koruma çalışmalarının yanında mer’a islâhı çalışmaları ve bozuk baltalıkların  canlandırılması/islâhı çalışmaları da yapılmıştır.

Toplam 76 proje ile 36 357 ha’lık alanda çalışılmıştır. Bu alanın % 71,6’sı (26 021,5 ha) ağaçlandırma, % 19,7’si  (7 161,5 ha) toprak koruma, % 2,4’ü (866,0 ha) mer’a islâhı ve % 6, 3’ü (2 308 ha) tamamlama çalışmalarını  kapsamaktadır. Ağaçlandırma ve toprak koruma alanlarının toplamı 33 183 ha’dır. Tamamlama çalışması yapılan alan  kayıtlarda 2 308 ha olarak görünmektedir.

Anahtar kelimeler: Eskişehir, kurak bölge, erozyon, ağaçlandırma.

.Eskişehirde ağaçlandırma-C.Karakurt,E.Tuncer,O.Metin,M.D.Kantarcı

ESKİŞEHİR ÇENGEL TEPE VE KIZILCAHAMAM KARGASEKMEZ AĞAÇLANDIRMALARINDA KARAÇAMIN BOY GELİŞMESİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

ESKİŞEHİR ÇENGEL TEPE VE KIZILCAHAMAM KARGASEKMEZ AĞAÇLANDIRMALARINDA

KARAÇAMIN BOY GELİŞMESİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

A COMPARISON OF DEVELOPMENT OF THE PINUS NIGRA HEIGHT FOR CENGEL HILL-ESKISEHIR AND KIZILCAHAMAM -KARGASEKMEZ AFFORESTATION

M. Doğan Kantarcı – Ender Tuncer – Cemâl Karakurt

ÖZET
İç Anadolu Bölgesinde kurak iklim etkisi altında, toprağın erozyona uğradığı ve taşlılığın arttığı iki farklı yörede yapılmış olan ağaçlandırmalarda Karaçamın (Pinus nigra) geliĢmesi incelenmiş ve değerlendirilmiştir. Kızılcahamam – Kargasekmez ağaçlandırması yakacak odun için aĢırı kesimler ve devamlı bir otlatma ile tahrip  edilmiş, çalılaştırılmış ve oldukça seyrelmiş olan Tüylü Meşe (Quercus pubescens) alanıdır. EskiĢehir’de Orman  Fidanlığının güneyindeki Çengel Tepe’deki orman da aşırı kesimler ve otlatmalar sonucunda çalılaşmış,  seyrelmiş, toprak taşınmış, sığlaşmış ve taşlılık artmıştır. Her iki ağaçlandırma alanında farklı anakayalardan  oluşmuş, orta derin ve taşlı topaklarda yetiştirilen karaçamların 25 yaşında 4,0-5,5 m arasında boylara  ulaşabilmiş olmaları iklimin kuraklığı ve topraktaki su yetersizliğinin daha etkili bir yetişme ortama faktörü  olduğunu sayısal olarak ortaya koymaktadır. Kurak iklim şartları altında karaçam ile alınan bu büyüme  sonucunun ve elde edilen kısa sürgünlü, dolayısı ile sık budaklı ağaçların kalitesinin ağaçlandırma yatırımı için  ekonomik bakımdan yeterli olmadığı öne sürülebilir. Ancak erozyon durdurulmuş ve kalan toprak korunmuştur.  Asıl amacın toprağın taşınmasını önlemek olduğu gözden uzak tutulmamalıdır.
Anahtar kelimeler: Orman tahribi, Kuraklık, erozyon, karaçam, ağaçlandırma

Kargasekmez-Çengel Tepe ağaçl.M.D.Kantarcı,E.Tuncer,C.Karakurt

DERBENT (MOR BEL) VE HASAN DAĞI (YENİPINAR) AĞAÇLANDIRMALARINDA SARIÇAMIN BÜYÜME İLİŞKİLERİ

DERBENT (MOR BEL) VE HASAN DAĞI (YENİPINAR) AĞAÇLANDIRMALARINDA SARIÇAMIN BÜYÜME İLİŞKİLERİ

GROWTH RELATIONSHIPS OF PINUS SILVESTRIS FOR AFFORESTATIONS OF DERBENT (MOR BEL)- HASAN MOUNTAIN (YENIPINAR)

M. Doğan Kantarcı – M. BarıĢ Uzun – Bayram Kaçar

ÖZET
Konya Havzasının batısındaki Derbent ağaçlandırma alanında Mor Bel’de 1995-96 yıllarında ve  kuzey doğusunda Hasan Dağının kuzey bakılı yamacında Yenipınar Köyü yukarısındaki  ağaçlandırmada ise 2001 yılında Sarıçam (Pinus silvestris) ile geniŞ alanda ağaçlandırma yapılmıŞtır.  Ülkemizde Sarıçamın doğal yayılış sınırının güneyde Yozgat-Akdağ’a (Akdağmadeni)ulaştığı, burada  1000-2230 m yükseltiler arasında orman kurduğu, ayrıca Kayseri’de Pınarbaşı’nın güneyine kadar  (38º 34’ kuzey enlemi) inebildiği bildirilmiştir (F.Saatçioğlu 1976). Derbent – Mor bel 38º 00’ , Hasan  Dağının kuzey yamacındaki ağaçlandırma alanı 38º 10’ kuzey enleminde bulunmaktadır. Enlemlere  bakılarak Sarıçam ile her iki ağaçlandırma alanında da 1500-1900 m yükseltiler arasında orman  yetiştirilmesi mümkün görülmüştür.
Anahtar kelimeler: İç Anadolu, sarıçam, ağaçlandırma

İç Anadolu sarıçam ağaçlandırma-M.D.Kantarcı,B.Uzun,B.Kaçar